Makikita mo, magiging maganda ito, dahil mahal namin ito!